Theo quy định của Bộ TT & TT, Từ ngày 8/11/2019, Tools.HackLike.Work - Tools.HackLike.VIP> thay đổi địa chỉ thành Duy.HackLike.Me . Các bạn truy cập vào địa chỉ mới để sử dụng dịch vụ nhé !